Χριστὸς ἀνέστη! Хрїстóсъ воскрéсе! Christus is opgestaan! Christ is Risen!

Blessed Easter!